Online pellets kopen? Het kan in onze webshop!

Bestel onlineZoek je een tankstation? Deze kan je hier vinden.

Tankstations

Pellet premie

Terug naar het nieuws

 

Heeft u ook recht op een pellet premie?

Bent u een natuurlijk persoon die uw hoofdverblijfplaats verwarmt met pellets, dus niet met stookolie of propaan? En heeft u nog geen verwarmingstoelage ontvangen (noch voor de federale gaspremie noch voor sociaal tarief)?

Dan kan u vanaf 1 februari 2023 een forfaitaire pellet cheque aanvragen van € 250 bij de FOD .
De premie is enkel toegekend voor bulkleveringen van min. 500 kg op het domicilieadres van de periode 01/06/2022 – 31/03/2023.

 

De aanvraag voor de toelage zal uiterlijk voor 30/04/2023 moeten gebeuren, bij voorkeur online via de website van FOD Economie. Het is ook mogelijk om per papier uw aanvraag te verzenden naar de overheid, maar dit zal dan per aangetekende zending moeten.

De Bewijsstukken zijn dezelfde als deze voor de mazout- of propaancheque :

- Ons ondernemingsnummer (BTW-nummer),
- Uw klantennummer,
- Datum factuur & datum levering (zelfde als factuurdatum).

 

Opgelet :
Huishoudens die reeds een stookolie- of propaancheque hebben ontvangen of die kunnen genieten van het verlaagd BTW-tarief voor aardgas komen niet in aanmerking voor de premie van € 250.
 
U kan het formulier online invullen op de website van de overheid of u kan dit ook versturen via aangetekende zending .
 
Meer info kan u terugvinden op de website van de Federale Overheid. We hebben jammer genoeg niet een antwoord voor al jullie vragen, daarom is het best om contact op te nemen met de FOD per mail (pelletpremie@economie.fgov.be ) of op het gratis nummer 0800 120 33.

 

 


Terug naar het nieuws